Debatt: PTS bredbandsavgifter snedvrider marknaden

Jon Karlung, vd på internetleverantören Bahnhof. Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT

”Post- och telestyrelsens uppdrag är att verka för hållbar konkurrens och konsumentnytta, men på telekommarknaden gör de i praktiken motsatsen”, skriver Jon Karlung, vd Bahnhof, i en debattartikel i Dagens Juridik.

Han lyfter fram att Post- och telestyrelsen till största delen finansieras av avgifter som tas ut av företagen under tillsyn. Problemet är dock att regelverket inte är anpassat för dagens telekommarknad och att vissa bolag inte behöver betala PTS-avgifterna.

”Bahnhof begär därför att Regeringen låter genomföra en förutsättningslös översyn av konsekvenserna av nuvarande avgiftssystem, inklusive frågan om konkurrensneutralitet. I en sådan översyn ligger även frågan om avgifter är det lämpligaste sättet att finansiera PTS verksamhet”, skriver han.

Dagens Juridik Debatt: ”PTS bredbandsavgifter snedvrider svensk telekommarknad”