BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Debatt: Dags att åtgärda underhållsskulden, regeringen

Bild: Pressbild

Regeringen måste ta itu med den stora underhållsskulden i svensk infrastruktur. Det skulle ge företagen bättre möjligheter att investera i framtiden och stärka svensk konkurrenskraft, skriver representanter för Svenskt Näringsliv på Altinget Debatt.

"Under lång tid har vi satsat för lite på att vårda vägar och järnvägar och därför har dessa försämrats. Sverige halkar efter, vilket riskerar vår konkurrenskraft", skriver Karin Johansson, vice vd, Svenskt näringsliv och Nils Paul, Expert infrastruktur Svenskt näringsliv.

Om vi skjuter underhållsskulden framför oss kommer kostnaderna att öka ytterligare.

Kostnaden för att återställa infrastrukturen till acceptabel standard, den så kallade underhållsskulden, kommer närmast att fördubblas kommande år och år 2033 kommer det att saknas mer än 100 miljarder kronor.

"I ett första steg bör regeringen ta fram en långsiktig underhållsplan med uppskattat finanseringsbehov", skriver debattförfattarna.

Altinget Debatt: Dags att åtgärda underhållsskulden, regeringen