DEN SVENSKA EXPORTEN

Debatt: Sex av tio exportkronor kommer från tjänster

Bild: Michael Sohn

Tvärtemot den allmänna uppfattningen kommer större delen av exporten från tjänsteföretagen, inte industrin – och andelen har stadigt ökat, menar Fredrik Segerfeldt på Almega i Expressen Debatt.

Idag kommer sex av tio exportkronor från tjänster som följd av en växande tjänstehandel, både i Sverige och internationellt. Tänk konsulter inom teknik, PR och management. Tänk Netflix och Spotify. Listan kan bli lång och det här förtjänar större uppmärksamhet, anser Fredrik Segerfeldt näringspolitisk expert på Almega.

Ett ypperligt tillfälle är den 10 mars då EU:s utrikeshandelsministrar för ett möte här i Stockholm. Med största sannolikhet kommer diskussionen att handla om containerfartyg medan tjänsterna kommer att hamna i bakgrunden.

"Det är dags att uppdatera vår bild av såväl globaliseringen som Sveriges roll i denna. Tjänsterna håller på att över den internationella handeln. Tänk på det när du hör ordet export", skriver Fredrik Segerfeldt.

Expressen Debatt: Vi har gett en falsk bild av Sverige som land