KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Stängda gränser minskar inte vår sårbarhet”

Det är hög tid att växla upp klimat-, handel- och utvecklingssamarbetet, skriver Anna Stellinger och Marie Trogstam, Svenskt Näringsliv, på DI debatt.

”Klimatet, exporten och biståndspolitiken hänger samman och när regeringen växlar upp arbetet bör man till fullo tillvarata näringslivets potential. Man har nu ett unikt tillfälle att lägga grund för en internationellt inriktad klimatpolitik som växelverkar med en ambitiös och samordnad handels- och biståndspolitik”, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, Svenskt Näringsliv, och Marie Trogstam, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv.

Debattörerna menar att det behövs en tydlig svensk röst, i EU och internationellt, som står upp för frihandeln.

"Stängda gränser minskar inte vår sårbarhet. Fler allierade och ambitiösa avtal med strategiska länder gör det. Svensk politik bör vara tydlig i sina positioner. Sverige har inget att vinna på att Europa sluter sig”, skriver de.

DI: Debatt: Dags att växla upp klimat-, handel- och utvecklingssamarbetet