KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ledare: Alla förlorar på klimatnationalism

Bild: Christine Olsson/TT

Klimatpolitiken är global och bör därför adresseras globalt. Inte förpassas till nationalism, skriver Di:s ledarskribent Ellen Gustafsson.

Miljöpartiets Per Bolund har nyligen riktat kritik mot regeringens klimatpolitik.

Men att regeringen ser möjligheterna med internationellt samarbete är goda nyheter för klimatet. Att fortsätta driva nationella med argumentet att vara "bäst i klassen" är dyrare än nödvändigt och underkänner den positiva betydelsen som svenska företag har för en global omställning. Reduktionsplikten är ett exempel, menar Ellen Gustafsson.

Självfallet ska Sverige minska sina egna utsläpp, men här har vi gjort stora framsteg. Nu är det hög tid att rikta blicken mot omvärlden, anser hon.

"Regeringen gör rätt i att stå på sig om de utstakade linjerna både kring internationella klimatinvesteringar och reduktionsplikten”.

Dagens industri: Alla är förlorare på klimatnationalism