HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Ledare: Pourmokhtaris fintstilta sätter press på Naturvårdsverket

Miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L). Bild: Marko Säävälä/TT

Regeringen kräver att Naturvårdsverket omprövar sin kritiserade utvärdering av den svenska skogens tillstånd. Det framgår av miljöminister Romina Pourmokhtaris första regleringsbrev, skriver SvD:s ledarskribent Peter Wennblad.

Sverige får underbetyg av EU för sin bevaring av skogen. Det beror på att Sverige använder helt oproportionerliga mätmetoder än Tyskland och andra EU-länder, skriver ledarskribenten.

"Där mäter man, lite förenklat, tillståndet för skogen genom att jämföra med situationen när länderna blev medlemmar i unionen. Här har Naturvårdsverket bestämt att vi ska jämföra oss med läget som rådde under förindustriell tid, innan vi ens hade börjat med tjärbränning och kolmilor. Misär-Sverige är normen", skriver han.

Med regleringsbrevet pekar nu den nya regeringen med hela handen. Nu ska Naturvårdsverket redovisa hur redovisning ska bli relevant och jämförbar med andra länder. Det kan bädda för en ny riktning i svensk miljöpolitik som på senare år har ägnat sig åt "medveten självspäkning", skriver Peter Wennblad.

SvD Ledare: Nu förändras Sverige i det finstilta