KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Tillväxt och klimat går att kombinera – om politikerna vill”

Genrebild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomisk utveckling går att kombinera med minskade utsläpp, skriver Karin Pihl på GP:s ledarsida.

Hon menar att det går att bedriva ett ambitiöst klimatarbete utan att vi blir fattigare, men då måste politiken styra tillväxten i en hållbar riktning.

”De bakåtsträvande inslagen i miljörörelsen missar att ekonomisk tillväxt är en central aspekt av den mänskliga strävan att göra livet bättre. Utan tillväxt, ingen välfärdsstat, inga socialförsäkringar och ingen avancerad sjukvård”, skriver hon.

GP Ledare: Tillväxt och klimat går att kombinera – om politikerna vill