DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Wennblad: Regeringen måste ändra miljöbalken

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) under pressträff vid LKAB i Kiruna. LKAB har gjort det största fyndet i Europa av sällsynta jordartsmetaller. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Regeringen måste välja om det är rennäringen eller en ny gruva med sällsynta jordartsmetaller som är viktigast, skriver Peter Wennblad i en ledare i SvD.

Han menar att det ur ett nyttoperspektiv är vansinnigt om samernas rätt att använda landskapet för renskötsel går före LKAB:s fynd av sällsynta jordartsmetaller. Men han tror inte att dialog är vägen framåt:

”Konkret handlar det om att politiken måste prioritera. I miljöbalken och annan relevant lagstiftning behöver det tydligt slås fast vilken tyngd olika samhällsintressen ska ha, vilka som ska ha företräde när intressena kolliderar och hur de som får stå tillbaka ska ersättas”, skriver han i ledaren.