DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Debatt: Så drabbas årets 65-åringar av högre skatt

Bild: Janerik Henriksson/TT

Om du är född 1957 och tar ut din pension under 2023, så kommer du att drabbas av markant högre skatt än de som är äldre än du. Det skriver två debattörer från Skattebetalarna på Expressen Debatt.

”100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen nu höjs till 66 år. Alla pensionärer födda 1957 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Det är inte rimligt att den som behövt gå i pension tidigare ska straffas för det”, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe från Skattebetalarna i Expressen.

De menar att redan när den förra regeringen justerade grundavdraget var det uppenbart att grupper som tvingas gå i pension före riktåldern för pension riskerade att hamna i kläm. De exemplifierar med att på en pension om 20 000 i månaden så innebär det en skattehöjning med 2 000 kronor i månaden.

Debattörerna tycker att det är rimligt att fler arbetar längre och poängterar att Sveriges välstånd är beroende av det. ”Men att bestraffa den som inte har den möjligheten är orimligt”, skriver de.

Nu uppmanar de regering och riksdag att tänka om kring grundavdraget för äldre. ”Dagens konstruktion innebär en orättvisa som slår hårt mot många pensionärer”, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe.

Debatt: Pensionärer födda 1957 straffas med högre skatt