FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Debatt: Både privata och offentliga aktörer behövs i välfärden

Genrebild. Bild: Gorm, Kallestad

”Många kan vittna om de allt längre köerna och högre trösklarna till vård och omsorgen och hur det drabbar sköra äldre. Det är ett bekymrande utgångsläge för Sverige som välfärdssamhälle”, skriver Mark Jensen, vd och koncernchef Ambea/Vardaga/Nytida på Altingets debattsida.

Han lyfter fram att det aldrig har varit så viktigt som nu att skattepengar används så effektivt som möjligt för att leverera god omsorg och att det är viktigt med samarbete mellan det privata och offentliga.

”Som privat aktör har vi enligt bäst praxis-modellen möjlighet att ta vara på erfarenheter utanför den enskilda enheten eller kommunen och samla de bästa erfarenheterna mellan verksamheter och länder och sprida dem vidare. Det är en stor tillgång när det gäller att utveckla kvalitet och kostnadseffektivitet”, skriver han.

Altinget Debatt: Både privata och offentliga aktörer behövs för välfärdens utveckling

Om debattören:

Mark Jensen, vd och koncernchef Ambea/Vardaga/Nytida