DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Debatt: Ett småfel kan kosta 100 miljoner

Bengt Mattson, sakkunnig policy, branschorganisationen Lif – de forskande läkemedelsföretagen. Bild: Gunilla Lundström

Socialdepartementet borde plocka bort lagförslaget om skyhöga sanktionsavgifter när företag restanmäler läkemedel för sent. Det skriver debattören Bengt Matsson hos Lif.

Lagförslaget har goda intentioner men skulle skapa oavsiktliga konsekvenser med direkt motsatt effekt, menar debattören.

”Förslaget innebär att Läkemedelsverket, vid varje enskilt tillfälle och för varje enskild förpackningsstorlek, beredningsform och styrka, får utdöma en sanktionsavgift”, skriver Bengt Matsson.

Ett företag som gör en försenad restanmälan kan tvingas att betala som lägst 100 000 kronor och som högst 100 miljoner kronor.

”Tvärtemot förslagets syfte att säkra tillgången till läkemedel skulle resultatet bli allvarliga konsekvenser för läkemedelsförsörjningen och stora risker för patienterna”.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen: Debatt: ”Höga avgifter kan få oönskad effekt för läkemedelsförsörjningen”