SVENSKA FORSKNINGEN

”Svaga drivkrafter för relevans och spets sänker svensk forskning”

Bild: Pressbild

Om Sverige ska vara en kunskapsnation av rang måste näringslivets behov återspeglas i forskningspolitiken, skriver representanter för Svenskt Näringsliv på DN Debatt.

En viktig anledning till forskningssystemets underprestation är bristen på konkurrens mellan lärosätena.

Universitetens och högskolornas basanslag för forskning fördelas i dag helt utan koppling till prestation, menar Karin Johansson, vice vd, Mia Bernhardsen, chef kompetensförsörjning, och Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, Svenskt Näringsliv.

DN: ”Svaga drivkrafter för relevans och spets sänker svensk forskning”