Professor: Inga ledande halvledare från politiska ledare

Bild: Geert Vanden Wijngaert

När EU försöker förutse utvecklingen inom mikroelektronik sker det med en en stor mängd skattemedel från EU-länderna, skriver professor Christian Sandström i Smedjan.

Men mycket lite talar för att EU genom interna processer ska kunna göra en investering för hundratusentals miljarder i en bransch som är så komplex och snabbrörlig, menar Christian Sandström, biträdande professor i Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

”I en politisk interaktion mellan ett flertal globala företag och en europeisk union som förvaltar medel från framtidens skattebetalare i de olika medlemsländerna finns det en påtaglig risk att EU drar det kortaste strået. Intel har tappat i konkurrenskraft under en längre tid och förmodligen hade det varit långt bättre att engagera TSMC, men i dessa förhandlingsprocesser är det politik och bidrag som styr, inte kompetens”, skriver han i Smedjan.

Smedjan: Inga ledande halvledare från politiska ledare