KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export

Cementa ska producera klimatpositiv cement 2030. Bild: Karl Melander/TT

”Att göra Sverige till ett fossilfritt föregångsland lägger grunden för ökat välstånd i landet, förutsatt att staten undanröjer de hinder som finns för näringslivet”, skriver företrädare för Fossil­fritt Sverige och ett 20-tal utsläppsbranscher på DN Debatt.

Debattörerna menar att den nya regeringen har ett stort ansvar för att inte bromsa den nya gröna industriella revolutionen. De lyfter bland annat fram en blocköverskridande energi­uppgörelse som ska undanröja hinder för alla fossilfria energislag samt kortare tillståndsprocesser som viktiga prioriteringar framöver.

”Vi vill tillsammans med den till­trädande regeringen göra hela Sverige till en permanent världsutställning för fossilfri teknik som andra länder kan använda och inspireras av. Det skulle bli vår viktigaste exportprodukt i historien”, skriver de.

DN Debatt: ”Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien”

Om debattörerna:

Jessica Alenius, vd, Drivkraft Sverige

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna

Mattias Bergman, vd, Mobility Sweden

Palle Borgström, förbundsordförande, Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Karin Brynell, vd, Svensk dagligvaruhandel

Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen

Rickard Gegö, vd, Sveriges åkeriföretag

Anders Hermansson, vd, Svensk sjöfart

Viveke Ihd, vd, Återvinningsindustrierna

Ingemar Jansson, styrelseordförande branschföreningen Digitaliseringskonsulterna

Malin Löfsjögård, vd, Svensk betong

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige

Karin Medin, vd, Söderenergi

Magnus Ohlsson, vd, Cementa

Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen

Titti Rodling, vd, Svenska skidanläggningars organisation

Annika Roos, vd, Jernkontoret

Mårten Sohlman, vd, SBMI

Maria Sunér, vd, Svemin

Dag Waldenström, generalsekreterare, föreningen Svenskt flyg