Debatt: Behovet av yrkesförare uppgår till tiotusen personer per år

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Fler yrkesförare behöver utbildas, annars finns det risk för allvarliga störningar i samhällskritiska funktioner och viktiga leveranskedjor, skriver företrädare för transportbranschen på Sydsvenskans debattsida.

Samtidigt som transportmarknaden står inför ett stålbad finns det goda möjligheter att förbättra matchningen, menar Martin Pagrotsky, vd, Nobina Sverige, Anna Höjer, vd, Transdev Sverige, Jan Kilström, vd, Keolis Sverige, och Johan Lindgren, vd, VR Sverige.

”Få branscher har så goda förutsättningar att bidra till integration genom sysselsättning, och gör så redan idag, som transportbranschen. Här finns goda möjligheter till ett samhällsviktigt arbete med kollektivavtalsenlig lön över hela landet”, skriver de på Sydsvenskans debattsida.

Sydsvenskan debatt: Arbetsförmedlingen och branschens bedömning är att behovet av yrkesförare uppgår till tio tusen personer per år