KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Ledare: Nytt kärnkraftsprogram bör vara högsta prio

Bild: Jonas Lindstedt/TT

Svenskt Näringslivs rapport ”Startprogram för ny kärnkraft” är måsteläsning för kommande regering, skriver Frida Wallnor i en Di-ledare.

Även i Sverige har det skett ett välkommet uppvaknande kring kärnkraften, vilket näringslivet i hög grad bidragit till. Under hösten bör regeringen också inleda arbetet för att undanröja de regleringshinder som finns.

Men det viktiga är att startskottet sker nu, under regeringens första hundra dagar, trots att dagens satsningar inte kommer att bära frukt förrän om tidigast tio år. Men andra länder har startat för länge sedan. Såväl klimatomställningen som Sveriges konkurrenskraft hänger på det, skriver Frida Wallnor i Di.

Di: Nytt kärnkraftsprogram bör vara högsta prio