DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Debatt: Fler vägar behövs in till industrijobben

Möjligheterna att hitta rätt kompetens måste förbättras, skriver Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna, i Norrbottens-Kuriren.

Industrin är pulsen i svensk ekonomi. Ska den utvecklas, behålla sin konkurrenskraft och lyckas med den gröna omställningen måste den ges rätt förutsättningar. En utmaning är det stora rekryteringsbehovet i Norrbotten. Därför behöver möjligheterna att hitta rätt kompetens prioriteras och förbättras.

”Med rätt förutsättningar kan svensk industri fortsätta växa, vara konkurrenskraftig och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Men utan nyrekryteringar och personer med rätt kompetens kommer företagen på sikt att få svårt att behålla sin konkurrenskraft på den internationella marknaden”, skriver Per Hidesten i Norrbottens-Kuriren.

Norrbottens-Kuriren: Fler vägar behövs in till industrijobben