DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Ledare: Misstaget som kan förvärra ekonomiska läget

STOCKHOLM 20220927 Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) intervjuas efter riksmötets öppnande på tisdagen.Foto: Fredrik Sandberg/ TT / kod 10080 Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomiskt stöd för både hushåll och företag behöver snart komma på plats, men stödet behöver samtidigt vara temporärt. Det skriver Henrik Westman på DI:s ledarsida.

Företagen, branschorganisationerna och ekonomiexperterna är eniga, energipriserna och räntehöjningarna är de största hoten mot svensk ekonomi framåt. Det skriver Henrik Westman på DI:s ledarsida.

Han konstaterar att det behövs stöd för att både hushåll och företag ska kunna hantera utvecklingen med ökade utgifter för el. Samtidigt är det viktigt att insatserna blir riktade - och inte minst avgränsade i tid:

”Något slags stöd för att företag och hushåll ska klara skenande elräkningar tycks vara oundvikligt, men stöden måste vara begränsade i tid och omfattning och bara omfatta de mest behövande. Och utformningen av dem får inte åsidosätta prismekanismen”.

DI: Ledare: Flexibilitet bäst i lågkonjunktur