DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Debatt: Den nya regeringens tre främsta utmaningar

Sveriges nya regering har tre utmaningar framför sig för att bidra till att vi ska kunna skapa fler arbetstillfällen, skriver Jacob Wallenberg och Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv, på Di Debatt.

Vi på Svenskt Näringsliv representerar många företag som sysselsätter 2 miljoner människor och driver därför på för att näringslivet ska ges rätt förutsättningar för att kunna fortsätta investera, växa och skapa fler jobb och därmed skatteunderlag.

Vi vill här särskilt lyfta tre utmaningar som den regering som nu formas måste adressera med långsiktiga lösningar för att bidra till att vi ska kunna skapa fler arbetstillfällen.

Det första är att fatta beslut så att fortsatt utbyggnad av vindkraften och ny kärnkraft säkerställs, skriver Jacob Wallenberg och Jan-Olof Jacke på Di Debatt.

Debatt: Den nya regeringens tre främsta utmaningar