VALET 2022

Företagens krav på nästa regering: Lös energikrisen

Thommy Backner och Marie Svensson är två av många företagare som menar att energikrisen är regeringens viktigaste fråga att lösa. Bild: Johan Nilsson/TT, Pressbild, Janne Hoglund

Valdagen är över, men Sveriges problem kvarstår. Nu uppmanar landets företagare nästa regering att fokusera på energiförsörjningen. ”Om inte regeringen agerar finns risk för att företag inte överlever och då ökar arbetslösheten”, säger Marie Svensson, vd på Tjeders.

De senaste månaderna har vidden av elkrisen blivit allt tydligare. Företag oroas för att tvingas lägga ner verksamhet, myndigheter uppmanas att spara på energi och ekonomers prognoser blir allt mörkare. Inte minst har elfrågan präglat valet på ett sätt som nog få kunde ana för bara några år sedan.

Familjeföretagaren Pontus Angland, vd för Angland Elektronics, som producerar industrielektronik på Vikbolandet utanför Norrköping, ser energifrågan som en av de allra viktigaste frågorna för nästa regering att ta tag i.

– Energiproduktionen är det viktigaste att få kontroll över. Det är själva grundplåten för allting annat, säger han.

Pontus Angland, vd för Angland Elektronics. Bild: Pressbild

Även om regeringen tar tag i energiförsörjningsproblemet nu så kommer det att ta uppemot 20 år att komma på banan igen, menar han.

– Sverige har inte investerat i kärnkraft sedan mitten av 80-talet och nu plötsligt ska vi ha ny kärnkraft. Det kommer inte att gå i en handvändning, säger han.

”Framtidsmöjligheter går förlorade.”

Särskilt södra Sverige är utsatt och har ett mer instabilt elsystem eftersom där finns ett större beroende av de energislag som vind- och solkraft som har en ojämn produktion.

– Det svåraste är egentligen inte den situation vi alla befinner oss i här och nu utan de många framtidsmöjligheter som går förlorade, säger Pontus Angland.

Marie Svensson, vd på Tjeders, understryker att energiförsörjningen är den mest akuta frågan för nästa regering.

– Den slår hårt på alla, både företag och privatpersoner. Tjeders har inte en jättetung energikrävande produktion och vi har avtal, men vi som alla andra drabbas ändå. Vi måste tänka både kort och långsiktigt. Om inte regeringen agerar nu finns risk för att företag inte överlever och då ökar arbetslösheten. Oavsett regeringsbildning måste den värna om företagen, säger hon.

Besöksnäringen orolig över kostnadsökningar

Även om Tjeders inte har en produktion som kräver mycket elenergi är Marie Svensson orolig för att drabbas indirekt när andra får ökade kostnader.

– Vi är oroliga för vad som händer när vårt el-avtal går ut. Får vi astronomiskt ökade elkostnader?

Marie Svensson, vd på Tjeders. Bild: PerSandberg.se

– Inom elen tittar vi även på att elektrifiera vår tjänstebilsflotta för att tänka miljövänligt, men törs vi ha elbilar? Vad händer om man behöver köra långt så du behöver ladda på vägen? Är infrastrukturen tillräckligt utbyggd, eller är det lång kö vid laddstationen? Kommer det ens finnas el när jag behöver den, undrar hon.

”Vi har ett akut läge med energifrågor och inflationsfrågor.”

Kostnadsökningarna är den absolut viktigaste frågan att ta tag i. Det menar Thommy Backner som är vd för Scandinavian Resorts, som äger ett antal hotell och restauranger i framför allt Sälen och på Västkusten, bland annat Högfjällshotellet.

– Vi har ett akut läge med energifrågor och inflationsfrågor. Jag vet inte om det går att lösa, men regeringen måste i alla fall ta tag i det och reda ut vilka konsekvenser det kommer att få för näringslivet.

Thommy Backner, som är vd för Scandinavian Resorts. Bild: Nisse Schmidt

Han fortsätter:

– I besöksnäringen är vi jättenervösa för att prisutvecklingen inte bara kommer att hålla i sig utan även att öka.

Enligt Lena Kempe, vd på Daftö resort, kan ökade kostnader slå mot framtida investeringar.

– Elen är redan innan en stor utgiftspost för oss och ökade kostnader kommer att belasta resultatet eftersom det inte går att höja priserna i motsvarande grad. Detta gör exempelvis att planerade investeringar får stå tillbaka, säger hon.

”Lägg inte på ytterligare skatter och avgifter på företagen.”

Men det är inte bara energiförsörjningen och kostnadsökningar som nästa regering måste ta tag i, understryker företagare som TN har pratat med. Många oroar sig för höjda skatter i ett läge där ekonomin bromsar in och läget blir ännu tuffare för landets företagare.

– Lägg inte på ytterligare skatter och avgifter på företagen. Vi vill kunna behålla vår personal och snarare växa och anställa fler. Att ha en anställning är bra både för individen, kommunen och samhället i stort, säger Marie Svensson.

Uppmaningen: Minska regelkrånglet

Även 3:12- frågan, känd som ”entreprenörsskatten”, behöver ses över och förenklas, anser Pontus Angland. Nära en halv miljon företag berörs av reglerna.

– Reglerna är komplicerade och godtyckliga vilket gör att det är lätt att göra fel och de missgynnar också mindre bolag, säger han.

Säkerhetsfrågorna kommer också högt upp på priolistan.

– Som företagare är man beroende av att samhället kan erbjuda trygghet i form av att kriminaliteten trycks tillbaka och att lagar efterlevs. Staten måste ta tillbaka våldsmonopolet.

Lena Kempe, vd på Daftö resort. Bild: Pressbild

Minskad regelbörda, sänkta kostnader för att anställa och att det måste löna sig att arbeta hamnar högt upp på listan hos Lena Kempe.

– Om onödigt krångel och avgifter kan tas bort kommer det att ge företag större möjligheter att utvecklas och i sin tur generera fler arbetstillfällen, säger hon.