DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Friskolan där åtta av tio elever är från hem där det inte talas svenska

Bild: Henrik Montgomery/TT

I ett blogginlägg berättar Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, om Internationella Engelska skolan i Eskilstuna.

Minst elva språk förekommer bland eleverna som går på Internationella Engelska skolan i Eskilstuna: somaliska och arabiska är några av de största.

”I skolan kommer 80 procent av eleverna från hem där det inte talas svenska”, skriver Ulla Hamilton.

”När skolan var kommunal färdades resultaten i brant utförsbacke. Fröslundaskolan var i kris, liksom hela området. Kommunpolitikerna insåg att de behövde göra något drastiskt. Och lösningen blev att tillsammans med IES göra en satsning som började i skolan, med sikte på att steg för steg lyfta hela Fröslunda.”

Hon vänder sig mot bilden att friskolor bara etablerar sig i välbärgade områden. Internationella Engelska skolan i Eskilstuna är enligt henne ett bevis på motsatsen.

”Det som sker där varje dag är ett lysande exempel på integration. Och ett lysande exempel på vilken betydelse det har att skolan har höga förväntningar på alla elever – oavsett bakgrund”, skriver hon.

Blogg: Friskolan i Eskilstuna som bryter utanförskapet