ARBETSKRAFTSINVANDRING

Ledare: Arbetsmarknadsprövning försvårar företagens rekrytering

Anders Ygeman (S) migrationsminister. Bild: Paul Wennerholm/TT

Sveriges modell för arbetskraftsinvandring är under attack. Men att återgå till det förra systemet slår hårt mot svensk konkurrenskraft, skriver DN:s ledarsida.

S-regeringen planerar att införa arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring och tillsätter därför en utredning som ska se över ett nytt regelverk.

Enligt DN:s ledarsida så innebär en prövning att en myndighet på inrådan av fackliga organisationer avgör om det finns ett rekryteringsbehov, samtidigt som företaget, som vill anställa, lämnas utanför.

”Det skulle få kännbara konsekvenser för svenska företags möjligheter att rekrytera, och i förlängningen även för svensk konkurrenskraft”, skriver ledarskribenten.

Tidigare system, som fanns innan alliansregeringen kraftigt liberaliserade reglerna för arbetskraftsinvandring, har kritiserats för att vara trögt.

Men även reformeringen har brottats med problem, men som har justerats fortlöpande, konstaterar skribenten. Bland annat är arbetsgivare numera skyldiga att anmäla försämrade anställningsvillkor.

Men det största problemet på arbetsmarknaden är inte arbetskraftsinvandring snarare bristfällig matchning.

I stället för att fokusera på utbildning eller andra åtgärder för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, hamnar debatten på villovägar, anser ledarskribenten.

DN: Reglera inte arbetskraftsinvandringen till döds