OSUND KONKURRENS

Debatt: Stoppa de kommunala elbolagens olagliga verksamhet

Laddstolpar för elbilar kan erbjudas av kommunala bolag i konkurrens med privata. Bild: Janerik Henriksson/TT

Kommunala energibolag tränger undan små privata installatörsbolag och snedvrider konkurrensen, skriver Ola Månsson, Installatörsföretagen, och Karin Johansson, Svenskt Näringsliv, i Dagens Samhälle.

Ett säkert sätt för en kommun att försämra det lokala företagsklimatet är att låta egna bolag konkurrera med vanliga företagare. Hårdast drabbade är mindre företag, som annars har en stor potential för jobbskapande och tillväxt.

”Ett område där situationen är särskilt problematisk finns inom installationsbranschen. Ett statligt och många kommunalt ägda energibolag bedriver utöver sin kärnverksamhet – att producera och handla med elkraft – numera en omfattande försäljning av solceller och laddstolpar, men även andra produkter som värmepumpar”, skriver Ola Månsson, Installatörsföretagen, och Karin Johansson, i debattartikeln i Dagens Samhälle.

”Stoppa de kommunala elbolagens olagliga verksamhet”