DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

”Facket knuffar SAS ned i avgrunden”

Pilotfackets Martin Lindgren meddelar att SAS-piloterna går ut i strejk. Bild: Chris Anderson/TT

Principerna var till slut viktigare än att rädda ett enskilt bolag, skriver Henrik Westman i en Di-ledare om SAS-strejken.

En strejk är det sista som det krisdrabbade flygbolaget behöver. Den första covid-fria sommaren sedan 2020 går alltså SAS-piloterna ut i strejk. Strejken kommer att kosta SAS 100 miljoner kronor om dagen, pengar som SAS verkligen inte har råd att förlora.

”En fackförenings uppgift är förvisso alltid att bevaka sina medlemmars intressen, men om arbetsgivaren riskerar att gå i konkurs kan man tycka att bolagets väl och ve borde väga tyngre än principerna. Ett SAS i konkurs flyger inte alls. Men det verkar piloterna inte bry sig om”, skriver Henrik Westman i Di.

Facket knuffar SAS ned i avgrunden