KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: Ställ inte energislag mot varandra

Bild: Robert Gabrielsson

Svante Axelsson tillsammans flera företrädare för svensk industri vill ha mer av alla typer av energislag, skriver de på SvD Debatt.

”Det finns ingen enskild lösning eller teknik för att lyckas genomföra klimat­omställningen, men det finns inte heller någon lösning vi har råd att utesluta. Det viktiga bör i stället vara att göra allt som står i vår makt för att kunna leverera all den utsläppsfria el som industri och samhället behöver och nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045”, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen Sverige, Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB och Mikael Källgren, affärsområdes­chef förnybar energi på SCA.

De vill att elnäten byggs ut snabbare, att det kommunala vetot vid vindkraftssatsningar reformeras, att regelverken för småskalig kärnkraft (SMR) uppdateras och att produktionen av el i kraft­värme­verk ökas.

”I dag sker en olycklig polarisering i debatten mellan olika energislag. Men faktum är att Sverige måste skapa teknik­neutrala incitament för investeringar i alla typer av fossilfri elproduktion”, skriver debattörerna.

SvD: ”Alla fossilfria energi­slag kommer behövas”