DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Olofsson: Att återinföra skatter en form av självskadebeteende

Bild: Johan Nilsson/TT

Arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gjorde att många småföretagare hade svårt att klara generationsskiften, menar entreprenören Dan Olofsson.

Socialdemokraterna i Skåne vill se skattehöjningar, bland annat vill distriktet att partiet ska driva på för en progressiv fastighetsskatt, höjd skatt på kapital och slopat RUT-avdrag.

– Vi tycker att hela skattekvoten måste höjas, sa Niklas Karlsson, ordförande för S i Skåne, till Dagens Industri i mars.

Sverige har ett i internationell jämförelse bra skattesystem för företag, skriver entreprenören Dan Olofsson i Helsingborgs-Dagblad.

”Låt oss behålla det så att företagare kan fokusera på att driva sin verksamhet och inte som tidigare ägna mycket tid åt skatteplanering”, skriver han.

Han anser att återinförandet av flera skatter är fel väg att gå.

”Arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna tillförde statskassan cirka 9 miljarder kronor per år innan de togs bort. Men skatterna hade stora negativa effekter. Hundratals miljarder av svenskt kapital flyttade utomlands. Många små företagare hade stora problem att klara generationsskiften (...) Att nu återinföra dem är en form av självskadebeteende för Sverige”, skriver Dan Olofsson.

HD: ”Niklas Karlsson, mörka inte dina konkreta förslag”

DI: S-kravet om fastighetsskatten får uppbackning - ”Hela skattekvoten måste höjas”