Ledare: Systembolaget klarar en sund handel

Winefinder är ett litet bolag. Att Systembolaget ändå känner sig hotat beror på att varje monopolist vill försvara sin ensamrätt, skriver Henrik Westman i en Di-ledare.

Inte undra på att Systembolaget är kritiskt till att Patent- och marknadsöverdomstolen beslutat att riva upp den tidigare domen mot Winefinder. Domstolen slog fast att bolaget inte är en svensk e-handel och därmed, enligt EU:s regler om fri rörlighet, har rätt att från sin bas i Danmark sälja vin till svenska kunder.

Winefinder är ett litet bolag. Att Systembolaget ändå känner sig hotat beror på att varje monopolist, oavsett marknad, vill försvara sin ensamrätt att sälja en produkt, skriver Henrik Westman i Di.

Systembolaget klarar en sund handel