DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Debatt: Skattebetalarna tar notan för bristande digitalisering

Bild: Berit Roald

Den bristande digitaliseringen i offentlig sektor kostar skattebetalarna 200 miljarder kronor varje år. Det skriver Stefan Fölster och Erik Bengtzboe på SvD Debatt.

Skattebetalarna har släppt en ny rapport om digitaliseringen av offentlig sektor och dess effekter. Rapporten visar att skillnaden mellan en väl genomförd digitaliseringen jämfört med om arbetet fortsätter som idag blir drygt fyra procent av BNP.

”Smått hissnande siffror, ändå är det politiska intresset för att ta tag i frågorna svalt. Det handlar alltså om över 1 000 miljarder som en misslyckad digitalisering kostar samhället på tio års sikt”, skriver rapportförfattaren Stefan Fölster och Skattebetalarnas chefsekonom Erik Bengtzboe på SvD Debatt.

Debatt: ”Utebliven digitalisering står Sverige dyrt”