KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ledare: Gotland kan inte offras

Bild: Fredrik Sandberg/TT

”Det skulle (...) varken vara praktiskt eller billigt att ersätta Slite med svenska eller internationella alternativ”, skriver Thomas Hermansson på Barometerns ledarsida, angående utredningen som ska undersöka alternativ till cementproduktionen i Slite.

Såväl svenska alternativ som import medför en rad svårigheter, menar Hermansson.

”Det skulle alltså varken vara praktiskt eller billigt att ersätta Slite med svenska eller internationella alternativ. Det senare skulle dessutom innebära en förlust av svenska jobb. Till detta kommer också risken att koldioxidustläppen skulle öka. Även om det i och för sig, vid import, skulle innebära att Sverige får lättare att nå klimatmålen vore det en pyrrhusseger. Utsläppen skulle bara flyttas någon annanstans, och bli värre”, skriver han.

Barometern ledare: Gotland kan inte offras