HOTEN MOT SKOGSBRUKET

”Ändra i artskyddet – annars raseras svensk ekonomi”

Bild: Hasse Holmberg/TT

Ett EU-direktiv i kombination med svensk lagstiftning kring artskydd innebär all mark-, vatten- och luftanvändning i Sverige påverkas. Nu varnar företrädare för skogsindustrin för konsekvenserna i en artikel på DI Debatt.

””Det är i grunden bra att vi värnar den biologiska mångfalden. Men eftersom den svenska artskyddsförordningen har samma bestämmelser för fåglar som de sällsynta arterna i EU:s livsmiljödirektiv har mark- och miljööverdomstolen bedömt att samma principer ska gälla alla fåglar i hela Sverige”, skriver debattörerna på DI Debatt.

De menar att samma strikta skydd som idag gäller den hotade kungsörnen också kommer att gälla en vanlig kråka. Nu vädjar de till regeringen om ett antal åtgärder för att lösa problemen.

”Tiden är nu knapp. Regeringen måste agera. Annars riskerar all verksamhet som kan ha påverkan på fåglar att slås ut. Något som kommer få enorma konsekvenser för svensk ekonomi under lång tid framöver”, skriver de.

DI Debatt: Snart stannar Sverige – regeringen måste skyndsamt ändra i artskyddet