DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Förenkla för småföretag i glesbygden att få banklån”

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Småföretagare i glesbygden har svårt att få banklån och utvecklingen har försämrats under pandemin. Nu måste regeringen agera, skriver Småföretagarnas Riksförbund i Dagens Samhälle.

”Tredje kvartalet 2021 var det bara en tiondel av företagen med mer än 200 anställda som upplevde det svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten – bland företagen med mindre än 20 anställda var samma andel en dryg fjärdedel”, skriver utredaren Nima Sanandaji och Mattias Andersson, näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund.

För att stimulera till samverkan mellan bankerna och småföretagen föreslår de bland annat regeringen ser över den statliga låneverksamheten till företag i glesbygden och att Finansinspektionen tar fram nya regler om kreditriskhantering eftersom dessa leder till höjda trösklar för små företag.

Dagens Samhälle, opinion: ”Förenkla för småföretagen i glesbygden att få banklån”