KÄRNKRAFTENS FRAMTID

”Det måste man vara fanatiker för att inte begripa”

STOCKHOLM 20220112Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi och Per Bolund anländer till ett samtal om det säkerhetspolitiska läget på inbjudan statsminister Magdalena Andersson (S).Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060 Bild: Henrik Montgomery/TT

Forskaren Jan Blomgren skriver i Smedjan att påståendet att kärnkraftsavfall är farligt i 100 000 år är överdrivet.

”Det ena avfallet är mycket farligt under en förhållandevis begränsad tid, medan det andra inte är särskilt farligt alls jämfört med annat industriavfall, men finns kvar väldigt länge”, skriver Jan Blomgren som är professor i tillämpad kärnfysik.

Han anser att kärnkraftsmotståndarna baserar sin argumentation på känslomässig rädsla för kärnvapen.

Han varnar även för för fortsatt höga elpriser.

”Lägger man ner billig elproduktion som levererar dygnet runt, året runt och ersätter med dyrare el som kommer slumpvis någon gång ibland blir resultatet höga priser. Det måste man vara fanatiker för att inte begripa”, skriver han.

Smedjan: ”Nu kan vi se att det tidigare narrativet om att allt kommer att bli bra med massor med vindkraft är som bortblåst”