DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Tvingas betala tillbaka krisstöd efter vinstutdelning

Bild: TT

Kammarrätten har i två domar slagit fast att två företag måste betala tillbaka sina krisstöd, skriver Dagens Juridik.

Motiveringen till domarna är att företagen inte har ansetts vara i så dåligt skick eftersom de har beslutat om aktie- respektive vinstutdelning.

I ett av fallen har företaget beslutat att 5 000 000 kronor av bolagets vinst skulle överföras till moderbolaget för att delas ut till moderbolagets aktieägare, skriver Dagens Juridik. Kammarrätten ifrågasätter inte att bolagets omsättning har sjunkit, men tycker ändå inte att krisstöd är motiverat med hänsyn till vinstutdelningen.

Dagens Juridik: ”I det andra fallet hade Tillväxtverket beslutat att återkräva utbetalt korttidsstöd om 132 321 kronor”