DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Bild: Janerik Henriksson/TT

Tillväxtverket: Därför måste företag betala tillbaka korttidsstödet

Sedan i fjol har den lagtext som reglerar vem som har rätt till korttidsstöd ändrats, vilket innebär att företag nu fått krav på att betala tillbaka stödpengarna, rapporterar SVT Nyheter.

En av de många företagare som måste betala tillbaka sitt korttidsstöd är Alain Cavards, som tog beslut om aktieutdelningi april 2020. Vid denna tidpunkt stod det inte uttryckligen något i lagtexten om aktieutdelningar eller värdeöverföringar.

Tillväxtverket hävdar själva att det av förarbetena till lagen framgick att det redan från början var tänkt att lagen skulle fungera på detta sätt - att den som tar emot stöd inte samtidigt kan göra utdelningar eller ta beslut om det.

Alain Cavards ångrade sig och ställde in sin aktieutdelning, men tvingas fortfarande betala tillbaka stödet.

– I den lagen som råder nu, som trädde i kraft 15 februari i år, har regeringen valt att förtydliga vad som ska gälla för aktieutdelningar. I och med att vi fick signaler om att det här skulle skärpas valde vi att harmonisera våra bedömningar på ärenden även från 2020 med det, säger Niklas Kjellberg till SVT Nyheter Småland.

SVT NYHETER: ”Enligt Alain Cavards var det svårt för honom att bedöma att pandemin skulle vara så länge som den gjorde.”