DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Teknikindustrin backar för tredje kvartalet i rad

Bild: Robert Granström/TT

För tredje kvartalet i rad minskar index för affärsläget i teknikindustri i Sverige. Det visar Teknikföretagens Barometer för årets andra kvartal.

– För leverantörer till fordonsindustrin minskar nu orderingången för första gången sedan andra kvartalet 2020. Leverantörer till elektroindustrin och tillverkare av elmaskiner/elapparatur rapporterar däremot en relativt omfattande ökning i orderingång, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, i ett pressmeddelande.

Enligt Teknikföretagen kommer bidraget till en dämpad orderingång från metallvaru-, maskin- och transportmedelsindustrin. Däremot är efterfrågan fortsatt hög för elteknisk industri och dess leverantörer.

Om Teknikföretagens konjunkturbarometer

Teknikföretagens konjunkturbarometer för 2:a kvartalet omfattar bedömningar från 502 företag med en försäljning på sammanlagt till 735 Mdr SEK, varav 82 procent säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.

Källa: Teknikföretagen

Pressmeddelande: Starkt men avtagande affärsläge