BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Studie: Distansarbete öppnar för kriminella

Bild: Gorm Kallestad

En tredjedel av de svarande i en undersökning sade att övergången till distansarbete har lett till fler attacker från cyberkriminella, rapporterar Dagens Säkerhet.

VMwares rapport Global Incident Response Threat Report visar att den snabba omställningen till molnlösningar under pandemin har utnyttjas av kriminella. Nästan hälften av de som deltog i undersökningen uppger att över en tredjedel av attackerna de drabbats av det senaste året var riktade mot molnet.

Övergången till distansarbete har också lett till fler intrång. 32 procent av organisationerna svarade att de upplevt intrång som utnyttjade företags kommunikationsplattformar för att röra sig fritt inuti nätverket och på så vis utföra sofistikerade attacker.

Dagens Säkerhet: Rapporten analyserar hur dagens cyberkriminella manipulerar verkligheten