DEN SVENSKA INDUSTRIN

STOCKHOLM 20050921 Mårtensons slakteri i Slakthuset i Stockholm. Livsmedelsindustri, grisslakt, Foto Gunnar Lundmark / SvD / SCANPIX Code 30102 Bild: Gunnar Lundmark / SvD / TT

Slaktarbrist hotar Sveriges köttproduktion

Efterfrågan på svenskt kött är stor. Men det behövs fler styckare och slaktare för att klara Sveriges kött- och charkproduktion. Det skriver Magnus Därth Vd Kött och Charkföretagen och Björn Hellman Vd Livsmedelsföretagen i en debattartikel i DI.

Fler behöver utbildas inom slakt, styckning och charkuteri. Det menar Magnus Därth Vd Kött och Charkföretagen och Björn Hellman Vd Livsmedelsföretagen i en debattartikel i DI.

De är kritiska till att inte mer görs för att stötta branschen. Det utbildningsupplägg som Arbetsförmedlingen har är bristfälligt och gagnar vare sig branschen eller de långtidsarbetslösa.

”Regeringen hävdar att de satsar på arbetsmarknadsutbildningar för att få bukt med långtidsarbetslösheten. Det stämmer inte. För trots att arbetslösheten minskar, kvarstår långtidsarbetslösheten på mycket höga nivåer. ”

Skribenterna menar att passiviteten i frågan går helt emot regeringens livsmedelsstrategi om att förbättra kompetensförsörjningen i livsmedelskedjan och öka animalieproduktionen och riskerar även att fortsatt göra branschen beroende av utländsk arbetskraft trots att företagen vill anställa lokalt i Sverige.

DI: Debatt: Säkra kompetens i Svensk köttindustri