DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Rapport: Brister i upphandling av kollektivtrafik

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Det finns brister när Sveriges regioner upphandlar kollektivtrafik för 52 miljarder varje år, visar en ny rapport.

Enligt en färsk rapport från Sveriges Bussföretag visar på flera goda exempel när Sveriges regioner upphandlar kollektivtrafik men pekar också på brister.

Bland annat följer alla regioner inte branschens indexrekommendationer, rekommendationer som tagits fram gemensamt av nationella företrädare för kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag och som i sig möjliggör en hållbar utveckling av kollektivtrafiken.

– Coronakrisen sargade den svenska kollektivtrafiken hårt. Nu är det viktigare än någonsin att hantera kollektivtrafikens resurser klokt. De branschgemensamma rekommendationer som tagits fram inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté är viktiga verktyg för detta. Nu behöver vi satsa våra gemensamma resurser på att vinna tillbaka våra tappade resenärer genom att utveckla en attraktiv kollektivtrafik för ett hållbart samhälle, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, i ett uttalande.

Ny rapport visar på brister i upphandling av kollektivtrafik