KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Närmast bisarrt” EU-förslag slår mot svensk sjöfart

Bild: Johan Nilsson/TT

Sjöfarten ska in i EU:s handel med utsläppsrätter, men nu varnar branschen för att stora undantag snedvrider konkurrensen.

EU:s utsläppsrätter (ETS) innebär förenklat att den tunga industrin och energisektorn kan köpa sig en rätt att släppa ut en viss mängd koldioxid. Och använder man inte denna rätt så kan den säljas vidare.

ETS har byggts ut successivt. Nu är planen att även vägtransporter, uppvärmning av bostäder och sjöfart får ett utsläppssystem.

Nu menar branschorganisationen Svensk Sjöfart att EU-kommissionens förslag om att inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter innehåller flera brister. En ny rapport analyserar förslagen som enligt Svensk Sjöfart är att betrakta som ologiska och på gränsen till bisarra.

– Bland annat visar rapporten från T&E att cirka 26 miljoner ton koldioxid årligen utelämnas från systemet. Ungefär lika mycket som Danmarks totala utsläpp år 2020, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, i en kommentar.

Han menar att att EU:s förslag försvårar en klimatomställning av sjöfarten, snedvrider konkurrensen samt leda till försämrade sociala villkor för besättningarna ombord.

Han är kritisk mot att EU-kommissionens förslag bara omfattar lastfartyg över 5000 bruttoton och att fiskefartyg och servicefartyg till olje- och gasindustrin samt statsfartyg som örlogsfartyg, isbrytare och forskningsfartyg undantas.

Fakta utsläppsrätter

  • Det finns i princip två vägar att gå för att sätta ett pris på utsläpp, antingen genom att införa en skatt på koldioxid, helst på global eller regional nivå, eller att man som i EU inför utsläppsrätter. Det betyder förenklat att den tunga industrin och energisektorn kan köpa sig en rätt att släppa ut en viss mängd koldioxid. Och använder man inte denna rätt så kan den säljas vidare.
  • Medan en skatt sätter ett pris på utsläpp sätter en utsläppsrätt en acceptabel volym för utsläppen.
  • ETS ska byggas ut successivt så att även vägtransporter, uppvärmning av bostäder och sjöfart får ett utsläppssystem. Då återstår bland annat mindre industri och jordbruket.

Pressmeddelande: ”Det är ologiskt och på gränsen till ett bisarrt sätt att basera klimatlagstiftning på”