REGELKRÅNGLET

Miljöförvaltningen: Vi har ändrat faktureringsrutinerna

Bild: Melker Ledin, press Göteborgs stad

Kommunen tvingas backa efter kraftiga protester mot hur kontroller debiteras. Frisörföretagaren Sara Erikssons faktura på 37 000 kronor halveras och nu ska faktureringsrutinerna ändras, lovar miljöförvaltningen.

I och med att länsstyrelsen underkände den fakturering som miljöförvaltningen gjort, har rutinerna nu ändrats. Främst handlar det om att timdebiteringen och dokumentationen ska bli tydligare. Anna Ledin är miljödirektör i Göteborgs Stad.

– Vi valde att inte överklaga länsstyrelsens beslut eftersom vi insåg att vi inte hade de underlag som krävdes och har nu omedelbart ändrat våra rutiner. Vi är en lärande organisation och det var bra att verksamhetsutövarna agerade och pekade på vad som kan bli bättre.

Apropå lärande organisation, flera frisörföretag som vi talat med har innan en tillsyn frågat om vilka kriterier som gäller och om de kan förbereda sig på något sätt. Men det har de inte fått någon respons på?

– Nej, vår uppgift är inte att utbilda företagen i gällande lagstiftning. Det är alltid verksamhetsutövaren som har ansvaret och ska ha en välfungerande egenkontroll. Vår roll är att genom stickprov kontrollera hur den sköts.

Ett av klagomålen var att alla som hyrde stol i salongen fick en faktura var, trots att de var på plats samtidigt. Har ni gjort några förändringar där?

– Till del. Vi har börjat med att göra oanmälda besök på salongerna då vi främst ser på lokalerna. I det fallet går en faktura till enbart salongsägaren som ju står för lokalerna. Visar det sig att vi behöver göra en fördjupad tillsyn inom ett annat område som användning av kemiska produkter eller hantering av avfall, då får de enskilda företagarna som tillsynen gäller en faktura.

Innebär det att kostnaderna för salongerna minskar?

– Ja, om vi bara tittar på lokalen så gör den det. Men om vi också tittar på andra delar så gör den det inte.