REGELKRÅNGLET

37 000 kronor för en timmes miljöinspektion – ”Jag bara gapade”

Bild: ADAM IHSE / TT

Fakturan som hon fick var brutal: 37 000 kronor för en timmes miljöinspektion på frisersalongen. Sara Eriksson har nu gått vinnande i striden med kommunen. ”Jag bara gapade, trodde först att det vara en bluffaktura”, säger hon till TN.

Miljötillsynen skrämmer upp frisörföretagarna i Göteborg. Orimliga fakturor, luddiga formuleringar och ändrade beslut gör att en del nu väljer att spela in mötena för att vara på säkra sidan. Men ett ökat motstånd ger resultat: Frisörföretagaren Sara Eriksson överklagade och fick fakturan halverad.

”Jag trodde först att det vara en bluffaktura”

Sara Eriksson driver de två frisersalongerna Klipparna i Göteborg. Hon står som ägare till de båda och hyr sedan ut stolar till andra kollegor och företagare. I november förra året meddelade miljöförvaltningen att det var dags för tillsyn, en miljöinspektör skulle besöka salongen. Det var första gången som Sara Eriksson var med om en sådan och ville förbereda sig och ringde därför till förvaltningen med frågan om det var något särskilt hon skulle se över, om det fanns någon checklista.

– Då svarade de att om jag skulle få en sådan ”vore det ju som att fuska inför ett prov”.

”Inte tal om något samarbete”

Det svaret förbättrade knappast känslan inför mötet så när inspektören anlände hade Sara Eriksson samlat de fem företagare som hyrde stol på salongen. Tillsynen varade i ”en timme och en minut” och ett par dagar senare genomfördes ett halvtimmeslångt telefonsamtal med de två som hyrde stol på den andra adressen. Sammantaget alltså en timme och trettioen minuters tillsyn.

– Vi fick två mindre prickar som var lätta att åtgärda, bland annat skulle vi byta ut ett desinfektionsmedel. Men framför allt lärde vi oss ingenting om vad som kunde göras bättre. Till exempel handlade ingenting om hur vi ska arbeta under pandemin. Inspektören verkade över huvud taget inte vara särskilt påläst om vad som gäller i en frisersalong och det var liksom inte tal om någon form av samarbete. Tvärtom.

Miljöförvaltningens timtaxa för tillsyn var vid det tillfället 1 196 kronor, den är idag höjd till 1 221 kronor och räknas som självkostnadstäckning för kommunen. Det kan jämföras med snittintäkten bland landets frisörer som ligger på 650 kronor per timme, inklusive moms.

Fakturan som damp ner hos Sara Eriksson var alltså på strax över 37 000 kronor, motsvarande 31 timmas arbete för inspektionen av dels hennes företag, dels de övriga fem närvarande som alltså alla satt i samma rum vid tillfället. Enligt Miljöförvaltningen i Göteborg är det fyra poster som ska debiteras: Förberedelse inför tillsynen, resa, tillsyn och efterarbete.

Faktura på 37 000 kronor

När Sara Eriksson studerade det fakturaunderlaget framgick att det krävts ett visst mått av kreativ bokföring från förvaltningens sida för att komma upp till 37 000 kronor, berättar hon för TN.

– Bland annat tog de betalt för sex resor, trots att vi alla sex var samlade på samma plats. Vi fick betala för telefonsamtalet när de ringde för att boka in tillsynen och även telefonsamtalet när jag ringde och frågade om en ”checklista”. Efterarbetet bestod av ett standardformulär, likadant för alla vilket knappast hade krävt någon större insats, säger hon.

– Lika irriterande var förarbetet som också var debiterbart. Med tanke på att personen i fråga i princip inte visste något om frisörverksamhet så var det lite magstarkt att vi skulle betala för det också, fortsätter hon.

När väl chocken över den höga fakturan hade släppt valde Sara Eriksson att överklaga fakturan till länsstyrelsen. Utslaget där gick på företagens linje och underkände kommunens faktura bland annat för att den hade överfakturerat de administrativa rutinerna. Förvaltningen fick också smäll på fingrarna för att den tagit betalt för inspektion av den andra av Sara Erikssons två salonger, trots att de inte varit där, bara gjort ett kortare kontrollsamtal per telefon.

– Det gjorde att fakturan krympte till 17 000 kronor vilket är en lättnad för oss även om jag tycker att den fortfarande är i drygaste laget. Särskilt i pandemitider när vi kämpar för att överleva.

Spelar in samtalen

Det faktum att Sara Eriksson valde att inte knyta näven i byxfickan utan att ta strid mot kommunen, har spridit sig i branschen där många vittnat om liknande erfarenheter. En annan salongsägare, som föredrar att vara anonym, berättar för Tidningen Näringslivet att hon valde att spela in samtalet under inspektionen för att vara säker på vad som sagts och inte.

– Jag kollade med jurister om att det är tillåtet och fick grönt ljus. Jag vet att det som sagts på plats kan vara något annat i ett senare skede. Det gör också att jag kan ifrågasätta till exempel förberedelserna eftersom de inte ens visste namnet på min salong eller vad vi arbetar med. Det är sånt jag vill skydda mig mot.

”Hela situationen är jätteobehaglig och det känns som att jag är helt i deras händer”

Den aktuella salongen har ännu inte fått någon faktura trots att det är närmare två månader sedan tillsynen gjordes.

– Jag är livrädd för hur stor den ska vara. Hela situationen är jätteobehaglig och det känns som att jag är helt i deras händer.

”Att reglerna sedan skiljer sig från kommun till kommun ökar känslan av godtycke”

Ted Gemzell är vd för branschorganisationen Frisörföretagarna och är medveten om den oro som företagarna känner inför en tillsyn och kostnaderna kring den.

– Många tror att det ska vara så, att kostnaderna ska ligga där. De litar helt enkelt på kommunen. Att reglerna sedan skiljer sig från kommun till kommun ökar känslan av godtycke. Vi är en småföretagarbransch och det är klart att det sticker i ögonen när ett besök på en timme ändå debiteras med fyra timmar eller mer. Kommunernas sätt att fakturera är inte rimligt, säger han.

Skrivit brev till 155 politiker

Sara Eriksson å sin sida har nu skrivit brev till 155 politiker i Göteborg och redogjort för hur en tillsyn går till och vilka konsekvenser det får för företagen. Responsen har inte varit översvallande men några har hört av sig och sagt sig vara ”chockerade” över hur systemet förenklar för förvaltningen på bekostnad av möjligheten till samarbete med företagen.

Samtidigt har de som hyr stolar i Saras salonger valt att överklaga sina enskilda fakturor på cirka 4 100 kronor per företag eftersom de inte menar att det är rimligt att de ska betala var sin avgift när de alla var samlade på samma plats vid samma tillfälle. Hade de varit anställda hade en sådan debitering inte skett.

– Jag hoppas att de lyckas med det och stöttar dem. Över huvud taget är mitt tips till kollegor som hamnar i samma situation att ge er inte – ta fighten.

Företagarna: "Jag undrade om det var ett skämt”