KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Löfven på klimatmötet: Svensk skog växer och brukas

Bild: Oli Scarff/AFP/TT

Klimat (TT)

Skogar och metangas – det var tisdagens heta samtalsämnen på FN:s klimattoppmöte i Glasgow. ”Svenskt skogsbruk innebär att vi använder skogen”, sade statsminister Stefan Löfven på mötet.

När de formella klimatförhandlingarna kärvar, så görs försök av de länder som vill gå snabbare framåt att ändå få ned utsläppen av växthusgaser genom egna initiativ. Två sådana överenskommelser kommer att presenteras i Glasgow när mer än 100 presidenter och premiärministrar avslutar ett två dagar långt möte.

Det ena handlar om att försöka stoppa avskogningen i världen till 2030. Ett hjärteprojekt för Boris Johnson på klimatmötet Cop26, som Storbritannien står värd för.

Kina och Brasilien

Runt 100 länder, som står för 85 procent av världens skogar, står bakom deklarationen, däribland Kina, USA och Brasilien. I löftet ingår också att återplantera skog, och många miljarder avsätts för detta.

Löftena är inte bindande och tidigare försök att komma överens om att stoppa avskogning har inte lyckats. Tvärtom.

Skogar som huggs ner för att exempelvis ersättas av soja- eller palmoljeodlingar står för en stor del av koldioxidutsläppen i världen. Om skogen får stå kvar blir den i stället en kolsänka som tar upp koldioxid. Dessutom gynnar det mångfalden av djur och växter.

Även Sverige har undertecknat deklarationen, men statsminister Stefan Löfven uppger att den svenska kolsänkan växer.

– Svenskt skogsbruk innebär att vi använder skogen. Men skogen växer, vår skogsyta växer och växer och har gjort så i 100 år, säger han på en pressträff i Glasgow.

Stefan Löfven har deltagit på ett antal möten under dagarna på klimatmötet. Han har bland annat ätit frukost med Boris Johnson, pratat koldioxidskatt med den kanadensiske premiärministern Justin Trudeau och diskuterat finansiering med de nordiska kollegorna.

Efter många samtal och efter att ha hört olika länders löften är han ändå rätt optimistisk.

– Vi kan konstatera att det är mer positivt nu. Det är fler som förstår allvaret och det är fler som vill göra mer – därmed inte sagt att det räcker, säger Stefan Löfven.

Få ned metanutsläpp

Ett annat initiativ som lanseras under dagen är USA:s nygamla initiativ att få ned metanutsläppen med 30 procent det här decenniet. Något som Sverige ställt sig bakom.

Även metangaser bidrar till uppvärmningen och kommer bland annat från jordbruk och olje- och gasindustrin. Enligt Joe Biden är minskning av metangaser ett snabbt sätt att begränsa uppvärmningen.

Framåt kvällen kommer världsledarna att flyga hem igen. Då blir förhandlare från nästan 200 länder kvar för att fortsätta förhandlingarna om utestående delar i Parisavtalet. Men där återstår mycket arbete att göra, innan mötet förhoppningsvis avslutas den 12 november.

Maria Davidsson/TT