DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Jacob Wallenberg ny ordförande för Svenskt Näringsliv

Jacob Wallenberg, ordförande för Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson

Jacob Wallenberg har valts till ny ordförande för Svenskt Näringsliv. I ett anförande lyfte han fram att ett konkurrenskraftigt näringsliv har varit och är avgörande för svenska folkets trygghet och försörjning.

Han valdes på Svenskt Näringslivs stämma och på det efterföljande Framtidsmötet beskrev Jacob Wallenberg fyra områden som behöver prioriteras.

Det första området är Sveriges säkerhet där båda föreningarna Finlands Näringsliv och Svenskt Näringsliv har ställt sig bakom sina respektive länders ansökan om medlemskap i Nato.

– Med ett finskt och svenskt medlemskap kan alla nordiska länder tillsammans utforma ett starkt nordiskt block som kan ge hela Östersjöområdet den trygghet som är förutsättningen för ett fungerande och starkt företagande, sa Jacob Wallenberg under sitt anförande.

Det andra området är hållbarheten och Jacob Wallenberg menade att det är viktigt att öka takten i klimatomställningen.

– Här spelar företagens innovationskraft en viktig roll. Sverige och svenskt näringsliv ligger redan långt framme och vi har en rad möjligheter att bli än mer konkurrenskraftiga, men det kräver investeringar i infrastruktur, fossilfri energi av alla slag och att tillståndsprocesserna förändras.

Det tredje prioriterade området är dialogen med politiken och att det är viktigt att näringslivsfrågorna lyfts fram i valrörelsen.

– Inte minst är det viktigt att vi investerar betydligt mer i utbildning, forskning och utveckling och att vi utnyttjar digitaliseringens alla möjligheter.

Det fjärde viktiga området som Jacob Wallenberg lyfte fram är betydelsen av att jobba tillsammans med omvärlden.

– Som medlemmar i EU kan vi vurma för frihandeln och motverka onödig protektionism, sa han.

Jacob Wallenberg efterträder Fredrik Persson som är nominerad till ny ordförande för BusinessEurope, det europeiska näringslivets centralorganisation.

– Ett starkt Sverige kräver ett starkt näringsliv, sa Jacob Wallenberg som avslutning på sitt anförande.

Framtidsmötet sänds på Svenskt Näringslivs hemsida