KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Gruvnäringen: Så kan vi bespara världen 30 miljoner ton koldioxid

Med rätt förutsättningar kan den gröna industriella revolutionen snabbas på, säger Maria Sunér, vd Svemin, i ett pressmeddelande.

För att genomföra den gröna omställningen spelar metaller och mineral en central roll. 2018 genomfördes den första klimatfärdplanen och när nu industrin uppdaterar den handlar det bland annat om att skapa effektiva och mer förutsägbara tillståndsprocesser, säkra tillgången till fossilfri el och biobränsle till konkurrenskraftig kostnad och möjliggöra för vätgasproduktion och -lager.

– Vi uppskattar att utsläpp av 6 miljoner ton CO2 per år undviks redan i dag. Men klimatnyttan kan växa sig långt större: mer än 30 miljoner ton fram till 2045, genom planer för ökad produktion, mer avancerade och fossilfria processer, en ny generation gruvmaskiner, och ytterligare vidareförädling, säger Sandra Lindström, klimat- och energiexpert på Svemin i en kommentar.

Hon fick medhåll av flera politiker när planen lanserades under ett seminarium.

– Politiken ska inte stå i vägen. Företagen är den nya miljörörelsen, rädda klimatet kan man göra på jobbet numera, sa Jessica Rosencrantz (M).

Pressmeddelande: Gruvnäringen - vi kan bespara världen 30 miljoner ton koldioxid