FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Forskare: Så undviker du skadligt grupptänkande i företaget

Bild: Rizza Alee

Grupptänkande riskerar att skada organisationer, visar ekonomiprofessor Markus Hällgren. Det skriver Teknikföretagens magasin t: som även förklarar hur du undviker fällorna.

Ofta lyfter man fram grupparbeten som något positivt, man diskuterar mer sällan nackdelarna, menar Markus Hällgren, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan på Umeå universitet.

Han drar paralleller med klätterexpeditioner på Mount Everest där oerfarna klättrare, höga ambitioner och dåligt väder bidrar till att flera dör i väntan på att nå toppen.

– Det kan leda till att man inte uppmärksammar olika möjligheter eller utmaningar och kanske väljer en för enkel lösning som kan skapa problem längre fram, säger Markus Hällgren.

Han ger fyra grundtips till organisationer som vill undvika grupptänkande. Det handlar om tryggt ledarskap, mötesstruktur, att skapa stabila organisationer och att vara medveten om internpolitiska processer som försiggår.

Grupptänkande kan också öka kreativiteten.

– Det kan leda till att teamet tar fram en produkt eller tjänst som man tror helhjärtat på, som sticker ut och går utanför boxen, just för att man inte accepterar oliktänkande som bara kommer med invändningar.

Magasin t: Forskaren: så und­viker företag skadligt grupptänkande