FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Då blir för många målsättningar ett problem för vd:n

Många vd:ar har många mål vilket ofta leder till att de inte uppnås. Det visar en enkät från programvaruföretaget Howwe Technologies som har har intervjuat fler än 100 vd:ar på medelstora till stora företag i Sverige och Europa.

Hela 42 procent av de tillfrågade företagsledarna har för många mål. 8 procent har mellan 11-20 mål och 34 procent 5-10 mål.

Enligt Harvard Business Review är risken stor att inget av målen uppnås eftersom organisationer lätt blir röriga med för många mål och fokus tappas.

Den främsta utmaningen för företagsledare är att få igenom beteendeförändringar i hela organisationen.

Pressmeddelande: För många mål och brist på förankring skapar svårigheter för företagsledare