DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Företagare lyssnade på kommunen – straffas med 90 000 kronor i avgift

Bild: Lisa Lidén

Krögaren Jörgen Engdahl tvingas betala en sanktionsavgift på 90 000 kronor – trots att kommunen gav grönt ljus till att bygga ut restaurangen. ”Det är väldigt svårt att förstå”, säger han till TN.

Hösten 2020 började Jörgen Engdahl, ägare av restaurangen Harlequin i centrala Umeå, att planera för att sätta upp en uteservering till nästkommande år. Det var särskilt angeläget under pandemin eftersom restaurangen kunde erbjuda fler platser utan risk för ökad smittspridning.

– Vi har alltid haft uteservering, men just under kristiderna var det väldigt fördelaktigt eftersom vi då kunde dubbla antalet besökare, säger han.

Fram till dess hade Harlequin kunna sätta upp sin uteservering problemfritt. Men den här hösten meddelade kommunen att det framöver skulle krävas ett tillfälligt bygglov. Det positiva var att kommuntjänstemännen var väldigt tillmötesgående i frågan. De höll hela tiden en god dialog med restaurangen och coachande dem igenom processen. Tillsammans kom de överens om att Harlequin, i väntan på besked om bygglov, kunde sätta upp sin uteservering redan i början av mars.

Tvingas böta 90 000 kronor

I juni, fyra månader senare, godkändes bygglovsansökan. Men i slutet av september chockas Jörgen Engdahl av en byggsanktionsavgift på 90 000 kronor. Kommunen ska efter ett anonymt tips fått veta att Jörgen Engdahl olovligt har satt upp en uteservering fyra månader före bygglovet godkändes. Detta trots att en tjänsteman från samma kommun hade gett grönt ljus till just detta.

– De som gav oss instruktionerna att bygga uteserveringen från första början är i princip samma personer som bötfäller oss. Det är svårt att förstå. Här har det skurit sig rejält i kommunikationen, säger han.

I motiveringen till boten läggs allt ansvar över på Jörgen Engdahl. Att man inte tar hänsyn till interna motstridigheter inom kommunen målar upp en skev bild av verkligheten, menar han. Som om han medvetet trotsade lagen.

– Jag vill vara tydlig med att vi inte har gjort något som vi tidigare inte fått godkänt för. Vi har inte bara struntat i bygglovet och slängt upp en uteservering. Men det är så det skrivs rakt upp och ner, säger han.

Inte första gången

Det är inte första gången som Harlequin har fått oklara besked från kommunen. Inför sommaren 2018 då restaurangen skulle invigas ville Jörgen Engdahl dubbelkolla med kommunen om det krävdes ett bygglov för en potentiell uteservering. Ett halvår före invigningen svarade kommunen att det inte behövdes. Men bara tre veckor före portarna öppnades ändrade kommunen sig och sa att det visst behövs bygglov. Efter ett snabbinkallat möte mellan kommuntjänstemännen och Jörgen Engdahl kunde man återigen komma fram till att ett bygglov inte var nödvändigt.

– Jag har svårt att överhuvudtaget förstå varför bygglov ens behövs. Visserligen står restaurangen på en plats med riksintresse, men vår uteservering är som ett skal med fönster på varsin sida och ett uppfällbart tak. Det är uppenbart att det är en tillfällig byggnad, säger han.

”Problemet är att jag straffas för att ha lyssnat på kommunen”

Trots alla turer har Jörgen Engdahl en positiv bild av kommunen och anser att kommunikationen i normalfall är väldigt god. Men det är ändå tröttsamt att företagare ska straffas även när de försöker göra rätt.

– I grunden handlar det inte om boten. Det står faktiskt svart på vitt att vi inte kunde sätta upp uteserveringen innan bygglovet hade godkänts. Problemet är att jag straffas för att ha lyssnat på kommunen. Vi fick jättebra coaching och kommuntjänstemännen sa ju att det var okej att sätta upp uteserveringen. Då trodde vi naturligtvis att allt var lugnt, säger han.

Kommunen beklagar

Under coronapandemin har Umeå kommun haft en uttalad ambition att ge allt det stöd den kan för att underlätta för näringslivet. ”Det har genomförts ett stort antal åtgärder, exempelvis i form av nedsättningar och anstånd av olika avgifter, kommunen har påskyndat betalningar till sina leverantörer men också intensifierat arbetet med att prioritera verksamhetskritiska tillstånd, med mera”, skriver kommunen i ett mejl till Tidningen Näringslivet.

– Det är alltid beklagligt när ett ärende får ett avslut av det här slaget och det är extra tråkigt när vi under coronapandemin har arbetat hårt för att hjälpa våra entreprenörer, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

– Myndighetsbeslut styrs av lagar och förordningar, och är därför något vi inte kan påverka. Däremot är det viktigt att den som känner sig felaktigt behandlad ges möjlighet att fortsätta diskussionen genom att överklaga fattade beslut, säger Nicklas Fryksten, bygglovschef, Umeå kommun.

Ser risker framöver

Framöver ser Jörgen Engdahl stora risker med att handskas direkt med kommunen utan att först kalla in en tredje juridisk part. Det här skapar en onödig klyfta mellan kommun och företag när de egentligen borde samarbeta, anser han.

Umeå är en stor restaurangstad och tillsammans bidrar företagen med en stor del av skatteintäkterna, betonar Jörgen Engdahl.

– Då tycker jag att man borde öppna för bättre kommunikation. Men nu är jag skeptisk. Oavsett vad som lovas eller inte från kommunen så måste man se till att ha sitt på det torra. Framöver kommer jag att se över de här frågorna med våra advokater. Det är tråkigt att det ska bli så här. Men man får inte vara naiv, i slutändan måste man lita på sig själv, säger han.