DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Felaktigt avslag – kafé kan få krisstöd först efter åtta månader

Göstas konditori i Smålandsstenar.

Stigs café och bageri är ett av de företag som vid avstämningen i höstas avslogs korttidsstöd. Eftersom företaget överklagade har inga pengar betalats ut efter den senaste utbetalningen för ett år sedan. Men nu syns en ljusning. För ett par veckor sedan meddelade Tillväxtverket att kraven som ledde till avslag visst uppfylls.

I oktober 2020 fick kafékedjan Stigs café & bageri avslag från Tillväxtverket på sin ansökan om korttidsstöd för fem av sina medarbetare. Enligt beslutet fanns det inga arbetsgivardeklarationer för dem som gällde jämförelsemånaden. Direkt efter avslaget skickade Stigs café & bageri in en överklagan och arbetsgivardeklarationer för de fem medarbetarna.

Då hade stöd för två perioder med början den 20 mars samma år redan betalats ut, den senaste i början av juni 2020, men därefter har inget korttidsstödet betalats ut för någon anställd på företaget.

Det senaste årets händelser kring korttidsstödet för Stigs café & bageri visar sedan på långa perioder av tystnad från Tillväxtverkets sida under våren 2021. Men plötsligt dyker en strimma av hopp upp. Tillväxtverket meddelar i slutet av maj Förvaltningsrätten en önskan om att ta tillbaka ärendet. Motiveringen är uppgifter som visar att företaget visst har betalat ut lön enligt kraven för de fem anställda och nu vill Tillväxtverket pröva om Stigs café & bageri ”uppfyller övriga förutsättningar för stöd”.

Förhoppningsvis får historien ett lyckligt slut eftersom företagets vd och ägare Fredrik Olsson har kunnat hålla verksamheten rullande trots pandemin och den långa väntan på korttidsstöd.

TN har följt Stigs café & bageris resa genom pandemiåret:

År 2020

14 april: Ägaren Fredrik Olsson ansöker om korttidsstöd för den första perioden, 20 mars–30 april 2020, för 18 anställda.

18 maj: Beslut fattas om att ansökan är godkänd och Stigs café & bageri får besked om att ett preliminärt stöd för 20 mar–30 april 2020 ska utbetalas inom några dagar.

Mitten av maj: Stigs café & bageri ansöker om korttidsstöd för 1 maj–30 juni 2020 för tio anställda.

1 juni: Beslut fattas om att ansökan för 1 maj–30 juni är godkänd och Stigs café & bageri får besked om att preliminärt stöd för perioden utbetalas inom några dagar.

25 juni: Stigs café & bageri skickar in en avstämning med utfallet för den första stödperioden 20 mars-31 maj och ansöker om korttidsstöd för 1 juli-31 oktober för nio anställda.

19 oktober: Efter månader utan korrespondens kommer flera besked samtidigt från Tillväxtverket.

– Beslut om att Stigs café & bageri får godkänt på sin ansökan om fortsatt stöd för perioden 1 juni-31 augusti.

– Avslag för fem anställda som inte beviljas stöd för den första perioden 20 mars- 31 maj och heller inte för perioder efter det. Motiveringen lyder: ”Tillväxtverket har gjort bedömningen att arbetstagaren inte har varit anställd med regelmässigt utgående lön enligt 4 och 11 §§ lagen (213:948) om stöd vid korttidsarbete eftersom arbetstagaren inte funnits med i arbetsgivardeklarationerna för jämförelsemånaden.”

Information om att stödet som redan betalats ut räknas av från eventuella nya perioder och om det senare vid slutavstämningen visar sig inte vara tillräckligt leder det till återbetalningskrav.

– Beslut om förlängt godkännande om att söka korttidsstöd för perioden 1 september-30 november.

20 oktober: Stigs café & bageri överklagar beslutet och bifogar arbetsgivardeklarationen för jämförelsemånaden för fyra av de anställda som nekats stöd.

28 oktober: Stigs café & bageri kompletterar med uppgifter om den femte personen som anställdes i januari 2020, att arbetsgivardeklaration har betalats för december hos förra arbetsgivaren och att lön sedan har betalats av Stigs café & bageri.

9 december: Tillväxtverket meddelar att överklagan nu behandlas och begär in kontoutdrag som visar att lön har betalats för december 2019 (jämförelsemånad enligt Tillväxtverket), samt mars, april och maj 2020 för de anställda som nekats stöd.

14 december: Stigs café skickar in löneutbetalningslistor från banken för december 2019, mars, april och maj 2020 som visar att fyra av dem som har fått avslag finns med. Den person som började i januari finns dock inte med för december 2019.

År 2021

8 mars: Fredrik Olsson har inte hört något från Tillväxtverket sedan december och frågar om status för ärendet.

17 mars: Tillväxtverket svarar att ärendet ligger kvar för beredning och att överklagandet kommer att skicka vidare till Förvaltningsrätten.

25 mars: Tillväxtverket meddelar att ärendet skickas till Förvaltningsrätten.

8 april: Förvaltningsrätten registrerar ärendet.

24 maj: I ett yttrande till Förvaltningsrätten meddelar Tillväxtverket att myndigheten tar tillbaka ärendet. Orsaken är att uppgifter visar att lön visst betalats in för de fem medarbetarna enligt ett av kraven för att komma i fråga för stöd och Tillväxtverket vill nu åter pröva ärendet för att se om övriga omständigheter för korttidsstöd uppfylls.