DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Cementkrisen bara pausad – då kommer varselvågen

Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar'n i Helsingborg. Bild: BJÖRN LINDGREN / TT

Cementkrisen som hotade nästan 300 000 jobb är bara satt på paus, varnar Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne. Utan en lösning innan årsskiftet tvingas företaget tvärnita stora byggprojekt. "Jag är verkligen bekymrad", säger hon till TN.

I juli beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Men istället för ett abrupt stopp redan i slutet av oktober meddelade regeringen i början av augusti att Cementa får tillstånd för kalkbrytning på Gotland i ytterligare åtta månader efter den 31 oktober.

– Det är positivt att regeringen har insett hur viktig cementen är för byggsektorn och hur viktig byggsektorn är för hela samhällsekonomin. Men problemen kvarstår, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

”Bara en nödlösning som ger oss lite andrum”

– Det är naturligtvis bra att vi inte står inför en tvärnit i november. Men samtidigt är det här bara en nödlösning som ger oss lite andrum. Alla de tidigare konsekvensanalyserna kvarstår. Vi vet inget om det rättsliga läget i sommar och jag är verkligen bekymrad, säger Carin Stoeckmann, vd, Byggmästar’n i Skåne.

Hon konstaterar att byggbranschen är beroende av tillgång på cement.

– För att bygga måste vi ha betong och cement och i dagsläget går det inte att ersätta med något annat. För att få fram något annat material krävs otroligt mycket forskning och utveckling och det tar mycket längre tid än åtta månader, säger hon och fortsätter:

– Åtta månader är ingenting i vår bransch. Vi har projekt som vi ska starta upp under våren och då behöver vi cement och betong. Vi behöver beställa stommen minst ett halvår i förväg så åtta månader är extremt kort tid. Dessutom använder vi stål i våra hus. Om gruvnäringen inte får tillgång till sprutbetong i sina gruvor, då tappar vi stålen också. I projektens bygglov anges konstruktionslösning och fasader, och det får sannolikt också konsekvenser i formalian, om det ska ändras.

Tvingas stoppa projekt

Hon berättar att om situationen inte får en långsiktig lösning innan årsskiftet kommer Byggmästar´n i Skåne tvingas stoppa projekt på grund av den stora osäkerheten.

– Bland annat kommer vi inte att våga starta våra egna bostadsprojekt om inte vi vet att det finns en lösning. Och om vi tvingas stoppa projekt, då stoppar sysselsättningen också.

Hon menar dessutom att cementkrisen har visat på en osäkerhet.

– Osäkerhet är aldrig bra när man jobbar med investeringar. Vi behöver ha framförhållning när vi ska göra stora investeringar. I dagsläget ser jag bara en lösning och det är att fortsätta bryta kalk i Slite. Konsekvenserna av ett stopp är alldeles för stora.

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 60 procent av den cement som används i Sverige. Byggföretagens konsekvensanalyser som gjordes under sommaren visade bland annat att 280 000 jobb hotades om kalkbrytningen i Slite skulle stoppas den 31 oktober 2021.

”Istället för varsel nu i augusti kommer vi se varsel efter julledigheten”

Dessutom skulle tre av fyra nya bostäder inte kunna byggstartas och flera stora infrastrukturprojekt skulle stoppas. Konsekvensanalysen visade även på ett investeringsbortfall på över 20 miljarder kronor per månad.

– Konsekvensanalysen kvarstår. Det som händer nu är att man bara flyttar problemen framåt. Istället för varsel nu i augusti kommer vi se varsel efter julledigheten, säger Tanja Rasmusson.

Kräver snabbare tillståndsprocesser

Hon menar att branschen nu vill se lösningar för att säkra försörjningstryggheten till samhällsbyggnadssektorn.

– En stor del i det arbetet handlar om att få till snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser. I Sverige är detta just nu alldeles för krångligt.

Tomasz Borowiec, vd på Schwenk, som är Sveriges största importör av cement, konstaterar att regeringens besked var välkommet.

– Det är bra för industrin att man inte redan i höst får ett abrupt stop där konsekvenserna kan bli väldigt stora.

Schwenk har redan gjort en kartläggning över hur de skulle kunna hjälpa till om det skulle bli brytningsstopp i Slite i höst. Det arbetet kommer att fortsätta, konstaterar Tomasz Borowiec.

– Vi får lite mer andrum nu och vi kommer att följa hur saker utvecklar sig under tiden. Nu vill vi bland annat försöka hjälpa våra kunder att sprida sina risker mer och köpa från andra leverantörer också. Men det finns såklart begränsningar även där.

”Vi har inte logistiken för att klara en stor ökning av import”

Slite är utomordentligt viktig för den svenska industrin, konstaterar Tomasz Borowiec.

– Men att vara så beroende av en enda leverantör gör att systemet blir väldigt sårbart. Min bedömning är att vi nu behöver öka importen för att skydda sårbarheten. Men även där finns många utmaningar, bland annat har vi inte logistiken för att klara en stor ökning av import.

På uppdrag av Näringsdepartementet har konsultbolaget Ramboll analyserat förutsättningarna för att ersätta inhemsk produktion av cement med import av kalksten, klinker och/eller cement. Bedömningen är att den inhemska produktionen effektivt tidigast om fyra år kan ersättas men då till högre kostnad och större risk för miljöpåverkan.

Tanja Rasmusson berättar att det nu finns en stor oro inom branschen.

– Det vi får höra från våra medlemsföretag är att de ser detta som en liten paus men att krisen och oron kvarstår. Det finns ju fortfarande ingen långsiktig lösning. En paus på åtta månader är ingenting i vår bransch. Vi kan inte ställa om till nya material eller import på åtta månader. Det går helt enkelt inte.

Behöver långsiktig lösning

Hon menar även att domstolsbeslutet får värre konsekvenser för byggindustrin än pandemin.

– Näringsministern talar högt om att regeringen inte ska lägga sig i domstolsprocesser. Men det är ingen som har bett honom att gå in och påverka den processen. Det vi vill se är en långsiktigt hållbar lösning så att vi kan slippa den här krisen även i framtiden.

Byggbranschen har under en längre tid haft stora problem att hitta rätt kompetens. Något som nu kan förvärras av cementkrisen.

– Blir det ett stopp och vi ser en varselvåg finns det en stor oro att det kommer att få stora negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen framöver. Byggbranschen har redan idag svårt att locka folk och kommer att få det ännu mer tufft framöver.