KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Cementa dubblar stenbrytningen i oktober

Cementas kalkbrott väster om Slite på Gotland. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Cementa ökar takten för att bygga upp ett kalkstenslager till fabriken i Slite på Gotland, ifall ett nytt tillstånd från regeringen uteblir innan det befintliga löper ut vid månadsskiftet.

– Vi behöver säkra upp att ha ett litet lager med stenmaterial inför att vårt täkttillstånd löper ut, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef på Cementa i Slite, till Sveriges Radio P4 Gotland.

I ett brev till boende i Slite-trakten berättar bolaget att det innebär sprängningar fem dagar i veckan i oktober. Cementa ska också pumpa ut 200 000 kubikmeter vatten till havet för att ge plats åt vatten som de inte längre får pumpa bort när tillståndet löper ut.

– Vi vill förebygga alla eventuella händelser emellan de här två tillstånden, säger Matilda Hoffstedt, till radion.

Bolaget sade i slutet av september att man vill få det nya brytningstillståndet från regeringen senast i mitten av november, för att inte riskera att cementen sinar.

Mark- och miljööverdomstolen har avvisat Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite, men för att undvika akut cementbrist för svenska bygg- och anläggningsprojekt röstade riksdagen i slutet av september igenom regeringens förslag om en undantagslag.